Conversational accounting firm

TJ Accounting & Consulting Oy

täyden palvelun tilitoimisto

ACCOUNTING

Teemme yritysten ja yksityishenkilöiden lakisääteisen kirjanpidon luotettavasti ja asiantuntevasti. Huolehdimme siitä, että kirjanpito hoidetaan kaikkien säädösten ja asetusten mukaisesti määräaikoja noudattaen. Huolehdimme kaikkien ilmoitusten tekemisestä verottajalle ajallaan, jotta yrittäjä voi keskittyä huoletta oman liiketoimintansa harjoittamiseen.

FINANCIAL STATEMENTS

Tilipäätöksen laatimisen perustana on asiantuntevasti ja huolellisesti tehty kirjanpito. Tilinpäätöksen tarkoituksena on kertoa yrityksen tilikauden tulos ja sen hetkellinen varallisuus. Laadimme kaikki tilinpäätökseen tarvittavat dokumentit sekä hoidamme lakisääteisten veroilmoitusten tekemisen määräaikaan mennessä. Tarjoamme ammattitaidolla tehdyn tilinpäätöksen liitteineen.

BUSINESS ADVICE

Yritystoiminnan kasvaessa tai muuttuessa yrittäjä tarvitsee neuvoja mm. yrityksen kannattavuuteen ja rahoitukseen liittyvissä asioissa, jotta toiminta tuottaisi tuloksellista tulosta muutosten keskellä. Neuvomme asiakkaitamme kaikissa yritystoimintaan, taloushallintoon sekä markkinointiin liittyvissä asioissa. Tavoitteenamme on yhdessä asiakkaan kanssa kartoittaa parhaimmat keinot tehostaaksemme heidän yritystoimintaansa sekä löytää avaimet yrityksen menestymiseen.
Yritystoiminnan aloittaminen ja yrityksen perustaminen on helppo, mutta yksinkertaisimmillaankin aikaa vievä prosessi. Hyvä alku vaatii paljon suunnittelua ja tietoa, mutta hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tarjoamme neuvontaa ja apua yrityksen perustamisessa niin liiketoimintasuunnitelman teossa, yritysmuodon valinnassa, yrityksen rekisteröinnissä ja muissa käytännönasioissa. Me asiantuntijana toimimme sinun tietopankkinasi ja tukiverkkona, jotta sinä voit keskittyä olennaiseen.

en_GB